XI Concurso Galego de Composición

XI Concurso Galego de Composición

 

A Federación Galega de Bandas de Música Populares ten en marcha o XI Concurso Galego de Composición, dirixido a composicións orixinais e inéditas que versen sobre temática galega e fagan alusión no seu título a aspectos da cultura galega.

O prazo de presentación de obras estará aberto ata o 12 de outubro. Nesta edición poderase optar a participar en cinco categorías: sección infantil, xuvenil, terceira, segunda e primeira.
 

GL – Consulta e descargue aquí as bases do XI Concurso Galego de Composición para coñeceres as súas bases, e obteres información sobre cadros de instrumentación e graos de dificultade.

 

ES – Consulta y descarga aquí las bases del XI Concurso Gallego de Composición  para conocer sus bases, y obtener información sobre plantillas de instrumentación y grados de dificultad.

 

PT – Consulte e descarregue aqui as bases do XI Concurso Galego de Composição, para conhecer as bases e obter informação sibre quadros de instrumentação e graus de dificuldade.

 

EN – You can access and download the regulations for the 11th Galician Composition Contest by cliking the link.