SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO CERTAME GALEGO DE BANDAS

O XI Certame Galego de Bandas de Música terá lugar os días 25 e 26 de novembro de 2017 na Sala «Ánxel Brage» do Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela.

Consulte as bases completas aquí.

DATOS DA AGRUPACIÓN

Nome ou razón social:*
Enderezo:*
Representante:*


CIF/NIF:*
Enderezo electrónico*
Enderezo electrónico (confirmación):*
Teléfono:*
Teléfono do representante:*Se participa cunha banda infantil ou xuvenil, indíqueo a continuación. As bandas participantes nesta modalidade terán un distintivo en todo o material publicitario do Certame. Ademais, contarán con diplomas acreditativos onde se indique a súa especial condición de sección infantil ou xuvenil.

Porén, lembre que, para participar nesta modalidade, as idades máximas (na data de actuación) son as seguintes:

  1. Banda infantil: 15 anos (non poderán ter cumpridos os 16)
  2. Banda xuvenil: 20 anos (non poderán ter cumpridos os 21)
Participa na modalidade:*
De conformidade coas bases que rexen o XI Certame Galego de Bandas de Música, cumprindo e aceptando
todos os seus puntos, solicitamos a inscrición para participar en:
Sección:*
Pasodobre galego:*
Pasodobre (pdf):*
Obra libre:*
Obra libre (pdf):*
A obra libre é inédita:*
A obra libre é de autoría ou temática galega:*
Observacións:
Asinado en:*
No día:*
 / 
 / 
Sinatura do representante:
Conforme o disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial.
Poderán ser incorporados aos ficheiros da FGBMP coa finalidade de seren utilizados para as xestións relacionadas con este trámite.
En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro da FGBMP.