Solicitude de participación no XII Certame Galego de Bandas de Musica

O XII Certame Galego de Bandas de Música terá lugar a primeira fin de semana de novembro de 2018 na Sala «Ánxel Brage» do Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela.

Consulte as bases completas aquí.

DATOS DA AGRUPACIÓN

Nome ou razón social:*
Representante:*


Enderezo electrónico*
Enderezo electrónico (confirmación):*
Teléfono:*
De conformidade coas bases que rexen o XI Certame Galego de Bandas de Música, cumprindo e aceptando
todos os seus puntos, solicitamos a inscrición para participar en:
Sección:*
Pasodobre galego:*
Obra libre:*
Obra libre (pdf):
A obra libre é inédita:*
A obra libre é de autoría ou temática galega:*
Observacións:
Asinado en:*
No día:*
 / 
 / 
Sinatura do representante:
Conforme o disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial.
Poderán ser incorporados aos ficheiros da FGBMP coa finalidade de seren utilizados para as xestións relacionadas con este trámite.
En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro da FGBMP.