Solicitude de participación no XIII Certame Galego de Bandas de Musica

O XII Certame Galego de Bandas de Música terá lugar a primeira fin de semana de novembro de 2019 na Sala «Ánxel Brage» do Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela.

Consulte as bases completas aquí.

Se ten problemas para subir un ficheiro ao formulario por exceder o peso máximo, pode envialo a [email protected] As bandas non federadas deberán achegar tamén o xustificante bancario do deposito da fianza, na conta ES48 2080 0372 8130 4000 3752. (Para transferencias internacionais: BIC/SWIFT: CAGLESMMXXX; IBAN: ES48 2080 0372 8130 4000 3752. Nome do banco: Abanca. Localidade: Santiago de Compostela. Enderezo: Praza Roxa nº 5 CP15701 Santiago de Compostela)

O prazo de presentación estará aberto do 1 ao 15 de marzo.

DATOS DA AGRUPACIÓN

Nome ou razón social:*
Representante:*


Enderezo electrónico*
Enderezo electrónico (confirmación):*
Teléfono:*
A banda está federada na FGBMP:*
De conformidade coas bases que rexen o XIII Certame Galego de Bandas de Música, cumprindo e aceptando
todos os seus puntos, solicitamos a inscrición para participar en:
Sección:*
Pasodobre galego:*
Obra libre:
Obra libre (pdf): (Anexar ou enviar por correo electrónico a [email protected])
A obra libre é inédita:*
A obra libre é de autoría ou temática galega:*
Observacións:
Xustificante bancario da fianza (anexar ou enviar a [email protected]):
Asinado en:*
No día:*
 / 
 / 
Sinatura do representante (anexar ou enviar a [email protected]):
Conforme o disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial.
Poderán ser incorporados aos ficheiros da FGBMP coa finalidade de seren utilizados para as xestións relacionadas con este trámite.
En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro da FGBMP.