Solicitude de inscrición no IV Festival de Bandas Infantís e Xuvenís de Galicia

O IV Festival de Bandas Infantís e Xuvenís de Galicia terá lugar o domingo 14 de xullo de 2019 na Cidade da Cultura de Compostela.

Consulte as bases completas aquí.

Benvido/a á Ficha de solicitude de participación no IV Festival de Bandas Infantís e Xuvenís de Galicia.

Este formulario será cuberto pola persoa que ostente a secretaría da Asociación ou outra autorizada polo equipo directivo. Para finalizar a inscrición necesitará o código da banda e a sinatura da persoa que introduce os datos. Teña en conta tamén que todos os campos sinalados cun asterisco (*) son obrigatorios.

A Federación remitirá un correo confirmando a inscrición nun prazo inferior a 7 días dende que realicen o trámite.

DATOS DA AGRUPACIÓN:

Nome da Asociación ou razón social:*
Enderezo electrónico:*
Enderezo electrónico (confirmación):*
Teléfono:*
Nome do/a representante:*

DATOS DE PARTICIPACIÓN DA BANDA INFANTIL/XUVENIL:

Nome da banda: *
Director/a:*
Categoría en que se inscribe*
Número de músicos participantes (+/- 5):*

Cubra en función do número de obras elixidas para interpretar (máximo 20 minutos) e ao menos unha peza galega:

Obra 1:
Obra 2:
Obra 3:
Obra 4:
Obra 5:
Obra 6:
Asinado por:*
DNI da persoa que realiza o trámite:*
Código da Banda:*
Ten pensado propor un(ha) mozo(/a) director(/a) para a Clausura do Festival?:
Se xa o(s) sabe, indique o(s) nome(s) poposto(s):

Realice a seguinte operación:

Verificación: