Solicitude de inscrición no III Festival de bandas infantís e xuvenís

O III Festival de bandas infantís e xunveís terá lugar o domingo 1 de xullo de 2018 na Cidade da Cultura de Compostela.

Consulte as bases completas aquí.

Benvido/a á Ficha de solicitude de participación no Festival de Bandas Infantís e Xuvenís. Por favor, teña en conta que todos os campos sinalados cun asterisco (*) son obrigatorios.

Prevese que este formulario o cubra o secretario da Banda de Música correspondente ou unha persoa autorizada polo equipo directivo ou a Asociación que a sustenta. Para inscribir unha persoa nesta ficha necesitará o código da banda e a sinatura da persoa que introduce os datos.

Ao finalizar este proceso, enviarase un correo de verificación en que debe premer para que a inscrición se considere aceptada. O prazo para esta confirmación é dunha semana.

DATOS DA AGRUPACIÓN:

Nome da Asociación ou razón social:*
Enderezo electrónico:*
Enderezo electrónico (confirmación):*
Teléfono:*
Nome do/a representante:*

DATOS DE PARTICIPACIÓN DA BANDA INFANTIL/XUVENIL:

Nome da banda: *
Director/a:*
Categoría en que se inscribe*
Número de músicos participantes (+/- 5):*

Cubra en función do número de obras elixidas para interpretar (máximo 20 minutos):

Obra 1:
Obra 2:
Obra 3:
Obra 4:
Obra 5:
Obra 6:
Asinado por:*
Sinatura (dixital ou escaneada):*
DNI da persoa que realiza o trámite:*
Código da Banda:*
Ten pensado propor un(ha) mozo(/a) director(/a) para a Clausura do Festival?:
Se xa o(s) sabe, indique o(s) nome(s) poposto(s):

Realice a seguinte operación:

Verificación: