SOLICITUDE DE BAIXA NO CENSO DA FGBMP

Para este formulario necesitará cubrir e escanear o documento de solicitude  de baixa, que pode descargar  premendo aquí.

 

Benvido/a á Ficha de solicitude de baixa no censo da FGBMP. Por favor, teña en conta que todos os campos sinalados cun asterisco (*) son obrigatorios.

Ao finalizar este proceso, enviarase un correo de verificación que deben premer tanto o/a interesado/a (e seus titores legais, en caso de que sexa menor) como a propia Banda, para que a solicitude de baixa se considere aceptada. O prazo para esta confirmación é dunha semana. A solicitude someterase a revisión por parte da Federación, que só contactará directamente coa Banda e o/a interesado/a se detecta algunha anomalía na mesma.

A persoa que cubre o formulario:
Nome:*
Apelido(s):*
Data de nacemento:*
 / 
 / 
DNI/NIE:*
Este documento:*
Teléfono móbil:*
Enderezo electrónico:*
Enderezo electrónico (confirmación):*

(Teña en conta que a combinación de maiúsculas e minúsculas sexa correcta, sobre todo se o introduce desde un dispositivo móbil)

Especialidade instrumental:*
Banda de música da que solicita a baixa:*
Enderezo electrónico da banda:*

Por favor, suba o documento de solicitude de baixa:

Documento:*
Código da Banda:*

Realice a seguinte operación:

Verificación: