INSCRICIÓN NO IX CAMPUS MUSICAL CEDEIRA 2017

Este é o formulario de inscrición para o IX Campus Musical Cedeira 2017. Antes de comezar o proceso, necesitará aboar o pagamento das taxas correspondentes á modalidade que escolla e ler e aceptar as bases do IX Campus Musical Cedeira 2017.

MATRÍCULA CAMPUS (abóase por transferencia bancaria na conta IBAN: ES28 2080 0372 8130 4000 3752)

Activos Grupal Oíntes
Non federados: 120 € Non federados: 60 € Non federados: 20 €
Músicos federados na FGBMP: 60 € Músicos federados na FGBMP:30 € Músicos federados na FGBMP: 10 €
Músicos federados integrantes da Banda Sinfónica da FGBMP: 40 € Músicos federados integrantes da Banda Sinfónica da FGBMP: matrícula gratuíta Músicos federados integrantes da Banda Sinfónica da FGBMP: matrícula gratuíta

 

As comidas reservaranse no formulario de matrícula e aboaranse integramente o primeiro día no propio establecemento. O aloxamento é gratuíto no pavillón, previa reserva no formulario de matrícula a través da web. Para máis información, consulte as bases do IX Campus Musical Cedeira 2017.

Por tanto, asegúrese de que conta con dous documentos antes de iniciar o proceso:

  • Copia do resgardo de transferencia bancaria. Os ingresos realizaranse libres de cargos no número de conta IBAN: ES28 2080 0372 8130 4000 3752.
  • En caso de persoas menores, autorización do pai/nai/titor-a para as saídas. (Podes descargar aquí a ficha autorización saídas a menores de idade)

 

Benvido/a á Ficha de inscrición no Campus da FGBMP. Por favor, teña en conta que todos os campos sinalados cun asterisco (*) son obrigatorios. Ao finalizar este proceso, enviarase un correo de verificación que debe premer para que a inscrición se considere aceptada.

Nome:*
Data de nacemento:*
 / 
 / 
Número de DNI:*
Enderezo:*
Teléfono móbil:*
Teléfono fixo:
Enderezo electrónico:*
Enderezo electrónico (confirmación):*

(Teña en conta que a combinación de maiúsculas e minúsculas sexa correcta, sobre todo se o introduce desde un dispositivo móbil)

Especialidade solicitada:*
Banda á que pertence:*
Músico federado:*
Proposta de obras a traballar no curso:
Formación:*
Formación oficial:*
Indique cal é a formación:
Outros méritos:*

Esta é a sección de pagamento. Certifíquese de que ten a man o resgardo do pagamento da taxa de inscrición e que escolleu todas as opcións e combinación  que desexaba. Copia do resgardo de transferencia bancaria. Os ingresos realizaranse libres de cargos no número de conta IBAN: ES28 2080 0372 8130 4000 3752

O pagamento das comidas que reserve realizarase íntegro o primeiro día no instituto e no auditorio según cada reserva.

Modalidade escollida:*
Solicite o aloxamento:*
Solicite as comidas:
Resgardo do pagamento da taxa:*
O/A solicitante declara responsablemente que os datos consignados na presente solicitude son certos e que acepta as bases xerais do VIII Campus Musical publicadas na web da Federación xunto co presente formulario.:*
Asinado en:*
No día:
 / 
 / 
Suba a autorización para as saídas (menores de idade):

Realice a seguinte operación:

Verificación: