Cargando eventos
Este evento pasou.

Próximos concertos
Upcoming concerts

Banda Sinfónica Galega

Fundada no ano 2000 pola Federación Galega de Bandas como a agrupación representativa das bandas de música populares, a Banda Sinfónica Galega (BSG) ten percorrido un longo camiño, ofrecendo ducias de concertos en toda a xeografía galega. A BSG acolle a músicos cuxas idades van desde os 16 aos 30 anos, maioritariamente procedentes de bandas populares galegas, e que participan nela de forma voluntaria.

A principal misión da BSG é crear un espazo de intercambio e aprendizaxe, onde músicos de diversas formacións galegas poidan colaborar. Anualmente, a banda desenvolve un proxecto que abarca varios días, promovendo a convivencia, os ensaios e a interpretación en concertos abertos ao público e de balde.

Dende a súa creación en 2000, a BSG acumulou un impresionante historial de actuacións, incluíndo a estrea de moitas obras premiadas no Concurso Galego de Composición. No verán de 2022, a BSG tivo a honra de representar as bandas de música populares galegas na Young Generation do World Music Contest en Kerkrade, Países Baixos, tras ser convidada pola organización como entidade representativa das bandas de música populares galegas. Tamén no mes de decembro de 2022, a BSG uniu forzas coa Banda Municipal de Santiago de Compostela nun emocionante concerto conxunto.

A batuta da BSG está nas expertas mans do mestre cruceño David Fiuza, quen tamén exerce como Director titular da Gran Canaria Wind Orchestra e da Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela.

Programa – Concert program

Título – Title Compositor – Composer
Echoes of San Marco Johan de Meij
Suite Dreams Steven Bryant
Wer ist Elise? Johannes Stert
Echo-System Theo Schmitt
The Nutcracker Fantasy Yo Goto
Muiñozart Ángel Antonio Montes Abalde

Este programa nace con pretensións pedagóxicas tanto para os músicos como para o público, con obras orixinais para banda compostas neste século XXI, sendo a maioría delas estreas en Galicia.

Todas as obras se basean en músicas clásicas ou folclóricas máis antigas pero cunha visión renovada coa sonoridade e a linguaxe moderna que se utiliza nas bandas de mñúsica actuais. O programa divídese en dúas partes simétricas, sendo a segunda é un paralelismo da primeira.

PARTE I

Echoes of San Marco é unha obra baseada nas canzons de Gabrieli, quen se inspirou na arquitectura da Basílica de San Marco (Venecia) para crear pequenos grupos de cámara que se colocaban en distintos palcos da catedral para producir a famosa policolaridade típica da época. Esta obra é unha recreación con banda moderna.

A seguinte obra, do americano Steven Bryant, titúlase Suite Dreams facendo un xogo de palabras entre «sweet dreams» (dulces soños), e «suite» como termo musical. Sobre a Primeira Suite de Holst, unha das obras máis importantes do repertorio de banda, o compositor fai unha ensoñación con ideas recurrentes e aparentemente desordenadas, e vaise creando unha atmosfera que nos leva a pensar de forma compulsiva na obra de Holst.

A continuación empeza o piano tocando o «Para Elisa» de Beethoven e acto seguido enlazamos coa obra Wer ist Elise? (Onde está Elisa?) que trata á maneira da ópera en escenas e teatros, recrear distintos ambientes modernos de como entender a música que Beethoven escribiu.

PARTE II

Echo-System é unha experiencia sonora e un himno á natureza onde os instrumentistas imitan o nacemento e a evolución dun ecosistema. Os motivos curtos xorden e desencadean patróns orgánicos, resoando ao redor do público a través de diferentes grupos de músicos. As liñas independentes avanzan ata acadar un punto de sincronización onde se atopa unha sensación de equilibrio, mais rapidamente aparece un elemento perturbador (o ser humano) que rompe este equilibrio e destrúe o ecosistema enteiro. Entón, o movemento lento describe o baleiro deste mundo extinguido. Ao final, con todo, os motivos curtos reaparecen e comeza a nacer un novo ecosistema, honrando a incrible capacidade da natureza de renacer e de refacer vida, pase o que pase.

A continuación está presente a composición asiática para banda, tan importante neste século XXI, a través dunha fantasía do «Crebanoces» de Chaikovskii, coa composición The nutcracker fantasy do xaponés Yo Goto.

Para rematar, ao piano interpretarase a Marcha turca de Mozart, que irá enlazada con Muiñozart, muiñeira do compositor galego Ángel Montes inspirada nesta famosa obra.

Este concierto reproduce un programa con pretensiones pedagógicas tanto para los músicos cómo para el público, con obras originales para banda compuestas en este siglo XXI, siendo la mayoría de ellas estrenos en Galicia.

Todas las obras se basan en músicas clásicas o folclóricas más antiguas pero con una visión renovada con la sonoridad y el lenguaje moderno que las bandas populares y profesionales interpretan actualmente. El programa se divide en dos partes simétricas, siendo la segunda parte es un paralelismo de la primera.

PARTE I

Echoes of San Marco es una obra basada en las canzons de Gabrieli, quien se inspiró en la arquitectura de la Basílica de Sano Marco (Venecia) para crear pequeños grupos de cámara que se colocaban en distintos palcos de la catedral para producir la famosa policolaridade típica de la época. Esta obra es una recreación con banda moderna.

La siguiente obra, del americano Steven Bryant, se titula Suite Dreams tras hacer un juego de palabras entre «sweet dreams» (dulces sueños), y «suite» como término musical. Sobre la Primera Suite de Holst, una de las obras más importantes del repertorio de banda, el compositor hace una ensoñación con ideas recurrentes y aparentemente desordenadas, y se va creando una atmósfera que nos lleva a pensar de forma compulsiva en la obra de Holst.

A continuación, el piano comienza a tocar «Para Elisa» de Beethoven y acto seguido enlazan con la obra Wer ist Elise? (Donde está Elisa?) que, siguiendo el estilo de la ópera , trata de recrear distintos ambientes modernos de cómo entender la música que Beethoven escribió.

PARTE II

Echo-System es una experiencia sonora y un himno a la naturaleza donde los instrumentistas imitan el nacimiento y la evolución de un ecosistema. Los motivos cortos surgen y desencadenan patrones orgánicos, resonando alrededor del público a través de diferentes grupos de músicos. Las líneas independientes avanzan hasta conseguir un punto de sincronización donde se encuentra una sensación de equilibrio, aunque rápidamente aparece un elemento perturbador (el ser humano) que rompe este equilibrio y destruye el ecosistema entero. Entonces, el movimiento lento describe el vacío de este mundo extinguido. Al final, a pesar de todo, los motivos cortos reaparecen y comienza a nacer un nuevo ecosistema, honrando la increíble capacidad de la naturaleza de renacer y de rehacer vida, pase lo que pase.

A continuación está presente la composición asiática para banda, tan importante en este siglo XXI, a través de una fantasía del «Cascanueces» de Chaikovski, con la composición The nutcracker fantasy de Yo Goto.

Para finalizar, al piano se interpretará la Marcha turca de Mozart, que irá enlazada con Muiñozart, muiñeira del compositor gallego Ángel Montes inspirada en esta famosa obra.

This concert contains a program with pedagogical aims for both the musicians and the public, with original works for band composed in the 21st century, most of which are premieres in Galicia.

All the works are based on older classical or folk music but with a renewed vision with the sonority and modern language of today’s times that is used in the bands. The program is divided into two symmetrical parts, where the second part is a parallel of the first.

PART I

Echoes of San Marco was composed as homage to Italian composer Giovanni Gabrieli (1554–1612), the Renaissance maestro who was well known for his use of double wind ensembles, mirroring each other sonically in the awe-inspiring San Marco Cathedral in Venice, Italy. Majestic brass fanfares from two different locations in the back of the concert hall mark the opening of the work: we hear fragments from Giovanni Gabrieli’s majestic Canzon Septimi Toni a 8 from the Sacrae Symphoniae (1597), originally written for two four-part brass choirs. Several groups within the ensemble, such as a double-reed choir, a saxophone quartet, a horn quartet, euphonium/tuba quartet and two sets of tubular bells mimic the brass choirs, while the clarinet choir and a flute quartet prolong the echoes with mysterious cluster chords. The work reaches a triumphant conclusion with a grand hymn.

Next piece is Suite Dreams, the fourth work in Bryant’s Parody Suite, a collection of loving tributes to wind band classics. Bryant uses the word “parody” without irony. He did not seek to belittle or ridicule the original piece; rather he sought to “remix” the original pieces “as filtered through (his) hazy memory of playing these works when (he) was a student.” The source material of Suite Dreams is Gustav Holst’s First Suite for Military Band, specifically Holst’s inverted chaconne theme of the first movement. Suite Dreams takes the form of a fantasia, where rhythmic, harmonic, and melodic elements of Hoist’s theme float through Bryant’s compositional textures.

The unique texture of Suite Dream‘ stems from the post-modern techniques Bryant utilizes throughout the piece. One such technique is the frequent use of aleatoric figures throughout piece. Bryant provides the musicians with guidelines for each aleatoric section: a set of pitches to perform (or in many cases hum!), a dynamic range to perform a note, and a time period in which the musicians must perform these actions. He, though, allows the musicians to choose how and when each musical event occurs. Interspersing aleatoric sections throughout the more traditionally composed piece creates a mood of controlled chaos, allowing elements of the Holst and of Bryant’s own invention to come in and out of focus throughout the piece.

A piano start playing Beethoven’s Für Elise (For Elise) and suddenly we link to the work Wer ist Elise? (Where is Elisa?) which, like the opera in stages and theatres, tries to recreate different modern environments of how to understand the music that Beethoven wrote.

PART II

Echo-System is a sonic experience and a hymn to nature, as its title implied. The instrumentalists mimic the birth and the evolution of an ecosystem. Short motives emerge and trigger organic patterns, echoing around the audience by different groups of musicians. Independent lines move along until reaching a point of synchronization where a sensation of balance is found. Quickly, a disturbing element (humans…) appears, breaks this balance and destroys the entire ecosystem. Then, the slow movement describes the emptiness of this extinguished world. At the end however, the short motifs come back and a new ecosystem starts to birth, honoring the incredible nature’s faculty to rebirth, to respread life, no matter what.

The Nutcracker Fantasy intends to make fantastic, beautiful and boisterous music from its namesake. (Mr. Tanaka, the Neagari JHS Band Director says “this piece is like turning over a toy box”). Accordingly, many scenes come one after another (or by bits and pieces sometimes) and various sound effects (pistols, clocks, whips, ratchets, etc.) are used a lot. Each section has a feature, like a soli, but the brass parts are not too strenuous. Some difficult passages have been simplified and are not strictly faithful to the original.

As closing piece, pianist starts playin Mozart’s Alla Turca (Turkish March) and then the band will link it with Muiñozart, a muiñeira by galician composer Ángel Montes inpired on the famous piano sonata.

Sobre este concerto

Este Ciclo de Concertos, organizado pola Federación Galega de Bandas de Música Populares co patrocinio de Turismo de Galicia, ten a finalidade de fomentar e estimular a actividade musical, como parte fundamental do noso patrimonio cultural, así como achegar á cidadanía e a todos os visitantes de Compostela o traballo que fan as bandas chegadas de toda a xeografía galega.

Acerca de este concierto

Este Ciclo de Conciertos, organizado por la Federación Gallega de Bandas de Música Populares con el patrocinio de Turismo de Galicia, con el objetivo de promover y enriquecer nuestra actividad musical, que es parte fundamental de nuestro patrimonio cultural. Además, se pretende acercar este trabajo realizado por las bandas provenientes de toda la geografía gallega tanto a la ciudadanía local como a los visitantes de Compostela.

About this concert

This concert, organized by the Galician Federation of Wind Bands and sponsored by Turismo de Galicia, has the purpose of promoting and stimulating musical activity, which is a fundamental part of our cultural heritage. It also aims to showcase the work of non-professional ensembles from all across Galicia, making it accessible to both the local citizens and visitors of Compostela.

Próximos concertos – Upcoming concerts