CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Á ASEMBLEA DA FGBMP

Este é o formulario de confirmación de asistencia á Asemblea Xeral Extraordinaria da FGBMP, que terá lugar o día 13 de abril de 2019 no Auditorio 1 do Edificio CINC (Cidade da Cultura-Santiago de Compostela) en 1ª convocatoria ás 09:15h (2ª convocatoria ás 09:45h).

Se vai delegar asistencia, cubra o documento habilitado que pode descargar a continuación e súbao no formulario como ficheiro PDF: Nomeamento delegados autorizados

Se a súa asociación presenta proposta de candidatura á Xunta Directiva da Federación, cubra e adxunte o seguinte formulario: Proposta de candidaturas directiva FGBMP

Por favor, confirme a asistencia á Asemblea Xeral Extraordinaria da FGMBP (13 abril 2019) mediante este formulario.

Se ten dificultades para adxuntar algunha documentación, pode enviala por correo electrónico a [email protected] (seralle confirmada a recepción da mesma).

Nome da Asociación:
Banda de música:*
Asistirá á Asemblea:
Número de asistentes:*
Nome completo do(s) asistente(s):*
DNI do(s) asistente(s):*
Cargo que desempeñan na Asociación:*
Enderezo electrónico de contacto:*
Teléfono de contacto (opcional):
Presentación de candidaturas á directiva da FGBMP (nome+DNI+Asociación):
Adxunte o documento coa candidatura da súa asociación:
Desexa enviar propostas para a asemblea (só ata tres días antes):*
Describa a súa proposta (opcional):
Suba o documento proposto:
Quedará(n) á comida:*
Delega asistencia:*
Documento de delegación:

Realice a seguinte operación:

Verificación:
A FGBMP poderá facer uso das imaxes do evento e cedelas a outros organismos que o soliciten. Co envío deste formulario, a Banda federada e as persoas que a representan na Asemblea dan o seu consentimento para a súa libre difusión en webs, redes sociais, realización e publicación de reproducións fotográficas e audiovisuais ou análogas.
Esta autorización concédese para a utilización de fotografías, imaxes e gravacións de voz, ou parte destas, en todos os proxectos da FGBMP e en medios de comunicación, con carácter non comercial e para ser explotados en todos os medios. Faise con carácter gratuíto, e nun ámbito territorial e temporal sen limitación de ningunha clase.