Ciclo de concertos «Música no Camiño»

A convocatoria deste ciclo de concertos ten a finalidade de fomentar e estimular a actividade musical, como parte fundamental do noso patrimonio cultural, así como de achegarlle á cidadanía e a todos os visitantes de Compostela o traballo que fan as bandas provenientes de toda a xeografía galega.

Lembra consultar as bases aquí.

DATOS DA AGRUPACIÓN

Nome asociación ou razón social:*
Nome da formación:*
Representante:*


CIF/NIF:*
Enderezo electrónico*
Enderezo electrónico (confirmación):*
Teléfono:*
Categoría en que se inscribe:*

Marque os concertos nos que estaría disposto a participar

Día:*
Inscribiuse en 2016?:*
Participou en 2016?:*
Inscribiuse en 2017?:*
Participou en 2017?:*
Inscribiuse en 2018?*
Participou en 2018?*
Asinado por:
Cargo que desempeña:
No día:*
 / 
 / 
Conforme o disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial.
Poderán ser incorporados aos ficheiros da FGBMP coa finalidade de seren utilizados para as xestións relacionadas con este trámite.
En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro da FGBMP.
Código da banda: