Banda de música municipal de Padrón

Banda de música municipal de Padrón

É unha agrupación que nace pola década dos anos 50 ca unión deforma progresiva das antigas bandas do Silleiro, a do Carrandán e amesma Banda de Padrón, sendo por aquel entonces, unha das bandasmáis laureadas da comunidade galega. Pasaron por ela coñecidos mestres ecompositores tales coma D. Alejandro Del Río, D. Higinio Cambeses,D. Joaquín Montañés, D. Ricardo Noia, entre outros. Mención apartemerece o mestre D. Tomás Beteta pois con él a agrupación conquire a maiorfama coa consecución do 1º Premio nun Certamen de Bandas de Músicacelebrado en Vigo a finais dos anos 60. 

No ano 1994 faise cargo da batuta o mestre D. Xosé Carlos Seráns Olveira,creándose así nesta nova etapa un modelo renovado da banda de músicaasí como novas actividades culturais (diferentes tipos de concertos, cursiños,etc...), traballo que estaría culminado cun Primeiro Premio no I Certame deBandas de Música “Galimusic” celebrado no ano 1996. 
Despois de aproximadamente unha década de inactividade a AsociaciónCultural Banda Municipal de Padrón volve ó seu percorrido no ano 2008cando dende a Área de Cultura do Concello de Padrón inténtasereestructurar a Escola de Música e colle a batuta D. Braulio Manuel CaoLedo. 
A partires desta nova etapa a Banda Municipal de Padrón ven realizandoconcertos nas festas de Pascua padronesa, concerto na honra a Santa Icía,Concerto de Aninovo, Concertos extraordinarios en xuntanza polo verán coasagrupacións de Boiro, Caldas de Reis e Calo, no que cada ano se asina unmonográfico musical como por exemplo as bandas sonoras de películas docompositor John Williams, outro ano música da factoría Disney ou concertosde carácter didáctico para todos os públicos reseñando como exemplo “BandLand” ou “A Gata con Zocos”. 
Tamén tódolos anos cada domingo de Pascuilla a Banda Municipal dePadrón celebra o seu “Festival Capital do Sar” co obxectivo de que pasen porPadrón a maioría das bandas de música da xeografía galega. 
Hoxe en día conta cunha Escola de Música con 70 alumnos co cal vaisefortalecendo o seu bo facer. Proba delo é que acadou o Primeiro Premio enterceira sección no Certame Galego de Bandas de Música Populares ennovembro do 2015, celebrado no Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela.