Banda de música Vila de Cedeira

Banda de música Vila de Cedeira

Inicia a súa andaina no ano 1992  cun proxecto para impartir clases de música que daría lugar, tres anos  máis tarde á súa presentación oficial. Asociados durante este primeiro periodo coa Asociación Cultural Robaleira, a Banda de Música “Vila de  Cedeira” consolídase como asociación independente no ano 2001, sendo  o seu director titular e fundador D. Pascual Montesinos Orts. 

Durante estos primeiros anos, a banda desenvolve unha intensa  actividade cultural tanto dentro da Comunidade Autónoma de Galicia como fóra dela, destacando as súas actuacións en Alacante, Semana Santa  Ferrolá así como a gravación do seu primeiro CD no ano 2005. 

No ano 2008, D. Vicente Castro Corral faise cargo da dirección da banda.  Ó longo deste novo periodo a banda actúa en diferentes vilas e cidades  por toda a xeografía galega e é invitada a participar en Certames e  Intercambios con outras agrupacións.  

No ano 2012, xunto coa Asociación Cultural Robaleira, a banda faise cargo  da xestión da Escola Municipal de Música, na que na actualidade se  forman alumnos de todas as idades. Nesta nova estapa compaxínase esta  labor educativa con outras actividades culturais entre as que destacan a  Xuntanza de Bandas, o Curso de Música de verán, actividades didácticas  en colaboración cos diferentes centros de ensinanza da vila, ciclos de  concertos anuais con temáticas variadas, etc. 

Dende Xaneiro do 2014 ata febreiro do 2020 a banda foi dirixida por D.  Mateo Gómez Naval. No ano 2019 participou no XIII Certame Galego de  Bandas de Música na súa 3ª sección obtendo un meritorio segundo posto. 

Na actualidade o seu director titular é o mestre e clarinetista D. Dani Veiga Roca.