Banda de Música de Sarria

Banda de Música de Sarria

En 1870 créase a Banda de Farbán (parroquia cercana a Sarria), contando só con nove compoñentes. Anos máis tarde con José Barrido de Paradela como director, a banda obtén varios éxitos, entre eles o primeiro premio de Certames Bandísticos da provincia de Lugo.
Despois de pasar por varios nomes, como Banda de Mendrós (Vilar de Sarria) ou Unión Musical Sarriana, xurde unha organización de apoio e unha escola de educandos, da que hoxe a banda toma o seu nome.

Sucedéronse na batuta Andrés Piquero Cabrero, Indalecio Fernández Groba, Enrique García Rey, David Iglesias Domínguez ou Manuel Gato Soengas.

En outubro de 1993 toma a dirección da banda e da escola de música Xosé Antón González Rodríguez.

Coa inscrición da escola no rexistro da Xunta de Galicia en 1998, o Concello farase cargo da xestión tanto da escola como da banda de música, pasando esta a denominarse Banda Municipal de Sarria.

Actualmente o plantel está formado por corenta e sete atrís e existe unha boa canteira de músicos noveles, aos que inician e instrúen sete profesores nas distintas modalidades.