Selección dos músicos da banda sinfónica da federación galega de bandas de música populares 2017

Benvido/a ao procedemento de selección dos músicos que formarán parta da Banda Sinfónica da Federación Galega de Bandas de Música do ano 2017. O prazo de inscrición rematará o día 25 de xuño para as probas presenciais, e o 28 de xuño para as probas non presenciais.

Pode consultar as bases aquí.

Benvido/a á Ficha de inscrición nas probas de selección para a Banda Sinfónica da FGBMP. Por favor, teña en conta que todos os campos sinalados cun asterisco (*) son obrigatorios. Ao finalizar este proceso, enviarase un correo de verificación que debe premer para que a inscrición se considere aceptada.

Nome:*
Data de nacemento:*
 / 
 / 
Número de DNI:*
Enderezo:*
Teléfono móbil:*
Teléfono fixo:
Enderezo electrónico:*
Enderezo electrónico (confirmación):*

(Teña en conta que a combinación de maiúsculas e minúsculas sexa correcta, sobre todo se o introduce desde un dispositivo móbil)

Formación:*
Formación oficial:*
Formación libre*
Breve currículo:*
Banda de música:*
Instrumento en que solicita a inclusión:*
Tipo de proba:*

A gravación realizarase sen cortes e consistirá nunha sonata ou concerto de libre elección: exposición do I movemento e II movemento (non é necesario acompañamento de piano).


Débese proporcionar unha ligazón a un vídeo aloxado externamente, xa sexa nunha plataforma pública (Youtube, Vimeo, etc.) ou nunha ligazón privada onde se poida descargar (Dropbox, iCloud, aloxamento web propio, etc.)

Ligazón:*
As probas presenciais, distribuidas por especialidades instrumentais, celebraranse na Sala Mozart do Auditorio de Galicia o 26 de xuño de mañá e tarde de 11.00 a 14.00h e de 15.30 a 21.30h.
Se non fose suficiente o tempo, empregaríase o 27 de xuño de 15.30 a 21.30h

Realice a seguinte operación:

Verificación: